Концепція побудови національної системи охорони здоров’я