Затверджено протокол лікування пацієнтів із гострим риносинуситом | umj.com.ua