Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги хворим на гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST | umj.com.ua