НМУ імені О.О. Богомольця: доля Університету в руках громадськості | umj.com.ua