ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ПРОГНОЗУ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА З РАННЬОЮ СИСТОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЛІКУВАННЯ | umj.com.ua