Коморбідність і поліморбідність у терапевтичній практиці | umj.com.ua