Експресія хемокінових рецепторів та продукція внутрішньоклітинних цитокінів Т-лімфоцитами-хелперами як єдина система в імунопатогенезі атопічного дерматиту та її зв’язок з клінічним перебігом захворювання | umj.com.ua