Етіологічні та патогенетичні чинники дисметаболічних нефропатій у дітей | umj.com.ua