Реклама в номере 2 (112) – III/IV 2016

Учреждение :   Государственное учреждение «Научный центр радиационной медицины АМН Украины»

Державна установа «Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України»
Науковий центр радіаційної медицини (НЦРМ), створений у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції, почав функціонувати з 1 жовтня 1986 року (перший директор – акад. А.Ю.Романенко). Спочатку він був підпорядкований АМН СРСР i мав назву «Всесоюзний науковий центр радіаційної медицини», з 11 листопада 1991 року - переданий в систему Міністерства охорони здоров’я України з назвою «Український науковий центр радіаційної медицини». Відповідно до спільного наказу МОЗ та Академії наук України №11/10 від 17 січня 1992 року Український науковий центр радіаційної медицини був переданий у подвійне підпорядкування, а зі створенням в 1993 р. Академії медичних наук України НЦРМ увійшов до складу її установ.
НЦРМ є головною установою в Україні з медичних проблем Чорнобильської катастрофи, радіаційної медицини, радіобіології та з питань радіаційної гігієни, радіаційної епідеміології. Він є центром, який співпрацює з ВООЗ в мережі медичної готовності та допомоги при радіаційних аваріях. НЦРМ АМН України має значний науковий, кадровий та матеріально-технічний потенціал. До складу НЦРМ входять три інститути: Інститут радіаційної гігієни та епідеміології, Інститут експериментальної радіології, Інститут клінічної радіології; а також клініка.
В штаті Центру – близько 1400 працівників, у тому числі лікарів 41 спеціальності, з них 17 кандидатів медичних наук, 77 – вищої категорії, 44 – першої та 21 – другої категорії; 165 – науковці. Науковий потенціал НЦРМ складають 32 докторів наук, з них 1 – дійсний член і 1 ‑ член-кореспондент АМН України та 15 професорів, 68 кандидатів наук. В Центрі працює 4 заслужених лікаря України, 6 лауреатів державних премій України. Серед науковців – лауреати державних, академічних та міжнародних премій.
На базі НЦРМ функціонують спеціалізовані ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій за фахом «радіобіологія» (медичні та біологічні науки), „генетика”; проблемна комісія «Проблеми радіаційної медицини» МОЗ та АМН України.
Основні напрями наукової діяльності : вивчення та оцінка радіаційних і нерадіаційних чинників Чорнобильської катастрофи, а також інших джерел іонізуючого опромінення, що можуть впливати на стан здоров’я населення; наукове обґрунтування i розробка контрзаходів з подолання медичних наслідків Чорнобильської катастрофи; розробка та впровадження в Україні сучасних молекулярно-генетичних методів діагностики найбільш тяжких онкологічних та онкогематологічних захворювань; впровадження в Україні методів трансплантації кісткового мозку та стовбурових клітин у відділеннях Центру та на клінічній базі – Київському міському центрі трансплантації кісткового мозку; розробка методів та засобів профілактики, діагностики, лікування i реабілітації ліквідаторів, евакуйованих дітей та дорослих, дітей, опромінених внутрішньоутробно, мешканців забруднених територій – всіх контингентів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
В клініці НЦРМ надається висококваліфікована спеціалізована консультативно-діагностична та лікувально-профілактична допомога населенню, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС. Лікувально-діагностична робота проводиться у тісному співробітництві науковців і практиків.
Клініка НЦРМ у своєму складі має госпітальну базу на 534 ліжка (10 спеціалізованих відділень для дорослого населення та 4 – для дитячого), а також дві поліклініки радіаційного реєстру та консультативної допомоги: для дорослих (600 відвідувань на день) та дітей (350 відвідувань на день).
В клініці функціонує 40 структурних підрозділів: 8 клінічних лабораторій, 10 амбулаторно-поліклінічних та 22 допоміжних відділень.
За 21 рік існування в умовах стаціонару медичну допомогу отримали 104228 пацієнтів, близько 94 % з них виписано з загальним покращенням стану здоров’я.
В поліклініці обстеження пройшли – 174205 пацієнтів (дорослих – 124183 та 50445 дітей).
Впроваджено 301 нових методів діагностики та лікування.
НЦРМ проводить щорічне спостереження за станом здоров'я 4,5 тисяч дітей Народицького району Житомирської обл. (4,5 тис. в 1987 р., та близько 2 тис. у 2005 р.)
Найпотужніший в Україні Київський центр трансплантації кісткового мозку працює на базі НЦРМ з 2001 року. Підрозділи НЦРМ надають весь комплекс лабораторно-діагностичного спроводу: типування донорів, визначення вмісту стовбурових клітин, молекулярно-біологічна діагностика мутацій, контроль за станом реципієнтів і т.д. Лабораторна служба сертифікована не тільки в Україні (УкрЦСМ), але й на міжнародному, коли в 2003 р. центр трансплантації кісткового мозку прийняли до Європейського товариства по трансплантації кісткового мозку (ЕВМТ).
Виконано 147 трансплантацій кісткового мозку та стовбурових клітин хворим на множинну мієлому, хворобу Ходжкіна, нефробластому, рак яєчка, гострі лейкемії та інші злоякісні захворювання.
В зв’язку з обмеженістю фінансування Київською міською державною адміністрацією потужності з трансплантації використовуються лише на 30% при тому, що потреба постраждалих на інших верств становить понад 100 трансплантацій на рік.
НЦРМ проводить широке наукове міжнародне співробітництво з питань, пов’язаних з впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Наукові дослідження здійснюються у рамках програм ВООЗ, МАГАТЕ, Комісії Європейських Співтовариств, співпраці з науково-дослідними уста новами США, Японії, Німеччини, Італії, Франції та інших країн.
Адреса Центру: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 53, пр. Перемоги, 119 (Святошин)
тел./факс: (044) 483-06-37
http://www.amnu.gov.ua/Default.asp?T=1&MID=1&JID=128&NID=165

Особливості молекулярних механізмів розвитку неалкогольної жирової хвороби печінкиОсобливості молекулярних механізмів розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки
Авторы :Чумак А.А. Овсяннікова Л.М. Кубашко А.В. Саркісова Е.О.... № 6 (98) – XI/XII 2013 г. / Просмотров: 505
Современные вопросы патогенеза и диагностики антифосфолипидного синдромаСовременные вопросы патогенеза и диагностики антифосфолипидного синдрома (обзор литературы)
Авторы :Чернышов А. В. Талько В.В. Андрейченко С.В. № 1 (93) – I/II 2013 г. / Просмотров: 631
Новые подходы к гиполипидемической терапии у пациентов с острым инфарктом миокардаНовые подходы к гиполипидемической терапии у пациентов с острым инфарктом миокарда
Авторы :Пархоменко А. Н. Лутай Я. М. Иркин О. И. Степура А.А.... № 4 (90) – VII/VIII 2012 г. / Просмотров: 595
2744previewНевостребованные Фукусимой психологические и нейропсихиатрические уроки Чернобыля
Авторы :Логановский К. Н. Логановская Т. К. №2 (82) III - IV 2011 г. / Просмотров: 1022
Влияет ли ионизирующая радиация на головной мозг человека?
Автор :Логановский К. Н. №3(71) V - VI 2009 г. / Просмотров: 7668
Нейропсихіатричні наслідки Чорнобильської катастрофи: сучасний стан доказів
Автор :Логановский К. Н. №6 (68) XI-XII 2008 г / Просмотров: 4987
Нейротоксичность урана и трансурановых элементов
Авторы :Логановский К. Н. Нечаев С. Ю. Перчук И. В. №2(64) III - IV 2008 г. / Просмотров: 1734
Случай прижизненно не диагностированной злокачественной тимомы у участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
Авторы :Коваленко А. Н. Дубровина Г. В. Вятченко В. С. №4(36) VII - VIIІ 2003 г. / Просмотров: 1061
ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ШЕСТИЛЕТНИЙ ОПЫТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КЛИНИКИ
Авторы :Аветисьян И. Л. Самойлов А. А. Гульчий Н. В. Яровой А. О. 1 №6 (26) XI - XII 2001 г. / Просмотров: 1749
Дискусійні питання виникнення антифосфоліпідного синдрому в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Авторы :Чернышов А. В. Талько В.В. Андрейченко С.В. Коваленко А. Н. №2(64) III - IV 2008 г. / Просмотров: 1078